Guust2016 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

UV-VIS-spectrofotometrie is een dankbare methode om concentratiebepalingen te doen. Door te meten hoeveel fotonen een staal uit een lichtbundel absorbeert, kan de concentratie van het staal worden bep…
Kwantumgetallen: van schil tot orbitaal

Kwantumgetallen: van schil tot orbitaal

Een atoom bestaat uit neutronen, protonen en elektronen. De neutronen en de protonen van een atoom vormen de kern van een atoom. De elektronen bevinden zich rond de kern. Elk elektron van een atoom wo…
Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur is de pH (zuurtegraad) waarbij dit aminozuur niet onderhevig is aan een elektrisch veld. Indien je het aminozuur bij deze pH tussen de positieve en de negatie…
De anorganische stofklassen

De anorganische stofklassen

De anorganische stoffen met analoge eigenschappen worden geclassificeerd in eenzelfde groep of stofklasse. De stoffen binnen eenzelfde stofklasse bezitten eenzelfde atoom of atoomgroep in hun chemisch…
De werking van een zuur-base-indicator

De werking van een zuur-base-indicator

Zuur-base-indicatoren zijn organische zuren of basen waarvan de zure en de basische vorm een andere kleur heeft. De zuurtegraad waarbij de kleur van een zuur-base-indicator verandert, is eigen aan elk…
Rekenen met meetresultaten: significante cijfers

Rekenen met meetresultaten: significante cijfers

Een meetresultaat wordt steeds weergegeven door een getalwaarde gevolgd door een eenheid. De nauwkeurigheid van een meetresultaat hangt af van de nauwkeurigheid van het meettoestel waarmee het meetres…
Het smelt- en stolgedrag van zuivere stoffen

Het smelt- en stolgedrag van zuivere stoffen

Vaste stoffen bestaan uit deeltjes die alleen ter plaatse kunnen trillen. Bij vloeistoffen kunnen de deeltjes ook door elkaar bewegen. Wanneer een vaste stof wordt verwarmd, zal deze smelten. Wanneer…
Alcoholcontrole: hoe werkt een alcoholtest?

Alcoholcontrole: hoe werkt een alcoholtest?

Sinds 1939 is het strafbaar om dronken plaats te nemen achter het stuur. Aanvankelijk werd er hierop echter maar weinig gecontroleerd. Pas vanaf 1967 werden er georganiseerde alcoholcontroles op de we…
Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Ionisatie en dissociatie zijn processen die vaak worden verward. Deze verwarring bestaat omdat bij beide processen vrije ionen worden gevormd. Stoffen die dissociatie of ionisatie vertonen, worden all…
Bepaling van sulfiet in witte wijn

Bepaling van sulfiet in witte wijn

Rode wijn is langer houdbaar dan witte wijn. Dit komt door het hoger gehalte aan tannines in rode wijn. Tannines zijn antioxidantia, stoffen die zelf gemakkelijk worden geoxideerd. Hierdoor verhindere…