Guust2016 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Ionisatie en dissociatie zijn processen die vaak worden verward. Deze verwarring bestaat omdat bij beide processen vrije ionen worden gevormd. Stoffen die dissociatie of ionisatie vertonen, worden all…
Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

UV-VIS-spectrofotometrie is een dankbare methode om concentratiebepalingen te doen. Door te meten hoeveel fotonen een staal uit een lichtbundel absorbeert, kan de concentratie van het staal worden bep…
Atoomabsorptie- en atoomemissiespectrofotometrie (AAS/AES)

Atoomabsorptie- en atoomemissiespectrofotometrie (AAS/AES)

Atoomabsorptiespectrofotometrie (AAS) en atoomemissiespectrofotometrie (AES) zijn zeer specifieke spectrofotometrische methoden om de aanwezigheid en de hoeveelheid van een bepaald stof (vooral metale…
Het azeotroop gedrag van een ethanol-watermengsel

Het azeotroop gedrag van een ethanol-watermengsel

Een ethanol-watermengsel kan door middel van een destillatie nooit volledig worden gescheiden in zuivere ethanol en zuiver water. Herhaaldelijk destilleren levert hoogstens een mengsel met 96% ethanol…
Galvanische cel versus elektrolytische cel

Galvanische cel versus elektrolytische cel

Een galvanische en een elektrolytische cel zijn beiden gebaseerd op redoxreacties waarvan beide halfreacties doorgaan in twee aparte compartimenten. Deze compartimenten zijn enkel met elkaar verbonden…
Permanganometrie: redoxtitraties met kaliumpermanganaat

Permanganometrie: redoxtitraties met kaliumpermanganaat

Permanganometrie is een verzamelnaam voor redoxtitraties waarbij als titrant kaliumpermanganaat wordt gebruikt. In water dissocieert kaliumpermanganaat in kalium- en permanganaat-ionen. De permanganaa…
Reducerende en niet-reducerende suikers

Reducerende en niet-reducerende suikers

Suikers (sacchariden) zijn reducerend als ze als reductor kunnen optreden en zelf geoxideerd kunnen worden. Een reducerende suiker bevat een aldehydefunctie die kan worden geoxideerd tot een carbonzuu…
Foutenanalyse: een must bij elk wetenschappelijk onderzoek

Foutenanalyse: een must bij elk wetenschappelijk onderzoek

Een meting van een grootheid zoals een massa, een lengte, een temperatuur, resulteert in een meetresultaat gevolgd door een eenheid. Maar kun je zeker zijn van dit meetresultaat? Geeft dit resultaat…
De alkaline batterij, chemisch uitgelegd

De alkaline batterij, chemisch uitgelegd

Een batterij is een galvanische cel of een groep galvanische cellen die in serie verbonden zijn en die in een zodanige vorm en samenstelling is ontworpen zodat ze praktisch bruikbaar is voor het brede…
Kolomchromatografie versus dunnelaagchromatografie

Kolomchromatografie versus dunnelaagchromatografie

Chromatografie is een scheidingstechniek gebaseerd op een opdeling van stoffen over twee niet-mengbare fasen. Deze twee fasen worden de stationaire fase en de mobiele fase genoemd. De mobiele fase (ga…