Guust2016 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Elektrolyten: ionisatie versus dissociatie

Ionisatie en dissociatie zijn processen die vaak worden verward. Deze verwarring bestaat omdat bij beide processen vrije ionen worden gevormd. Stoffen die dissociatie of ionisatie vertonen, worden all…
Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

Concentratiebepalingen met de wet van Lambert-Beer

UV-VIS-spectrofotometrie is een dankbare methode om concentratiebepalingen te doen. Door te meten hoeveel fotonen een staal uit een lichtbundel absorbeert, kan de concentratie van het staal worden bep…
Permanganometrie: redoxtitraties met kaliumpermanganaat

Permanganometrie: redoxtitraties met kaliumpermanganaat

Permanganometrie is een verzamelnaam voor redoxtitraties waarbij als titrant kaliumpermanganaat wordt gebruikt. In water dissocieert kaliumpermanganaat in kalium- en permanganaat-ionen. De permanganaa…
De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

De sterkte van zuren en basen: de zuur- en baseconstante

Niet alle zuren vertonen dezelfde neiging om protonen af te geven en niet alle basen vertonen dezelfde neiging om protonen op te nemen. De sterkte van een zuur en een base kan worden afgeleid uit de e…
Bepaling van sulfiet in witte wijn

Bepaling van sulfiet in witte wijn

Rode wijn is langer houdbaar dan witte wijn. Dit komt door het hoger gehalte aan tannines in rode wijn. Tannines zijn antioxidantia, stoffen die zelf gemakkelijk worden geoxideerd. Hierdoor verhindere…
De werking van een zuur-base-indicator

De werking van een zuur-base-indicator

Zuur-base-indicatoren zijn organische zuren of basen waarvan de zure en de basische vorm een andere kleur heeft. De zuurtegraad waarbij de kleur van een zuur-base-indicator verandert, is eigen aan elk…
Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur

Het iso-elektrisch punt van een aminozuur is de pH (zuurtegraad) waarbij dit aminozuur niet onderhevig is aan een elektrisch veld. Indien je het aminozuur bij deze pH tussen de positieve en de negatie…
Het azeotroop gedrag van een ethanol-watermengsel

Het azeotroop gedrag van een ethanol-watermengsel

Een ethanol-watermengsel kan door middel van een destillatie nooit volledig worden gescheiden in zuivere ethanol en zuiver water. Herhaaldelijk destilleren levert hoogstens een mengsel met 96% ethanol…
Foutenanalyse: een must bij elk wetenschappelijk onderzoek

Foutenanalyse: een must bij elk wetenschappelijk onderzoek

Een meting van een grootheid zoals een massa, een lengte, een temperatuur, resulteert in een meetresultaat gevolgd door een eenheid. Maar kun je zeker zijn van dit meetresultaat? Geeft dit resultaat…
Galvanische cel versus elektrolytische cel

Galvanische cel versus elektrolytische cel

Een galvanische en een elektrolytische cel zijn beiden gebaseerd op redoxreacties waarvan beide halfreacties doorgaan in twee aparte compartimenten. Deze compartimenten zijn enkel met elkaar verbonden…